آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه (نوبت اول و دوم)

مطابق با مفاد ماده 11 اساسنامه، به این وسیله از اعضای محترم انجمن دعوت می ¬شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده انجمن (سالانه) که ساعت 14:30 روز سه شنبه دهم خرداد سال یک هزار و چهارصد و یک خورشیدی (10/03/1401) به نشانی: تهران، خیابان شهید طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، سالن همایش-های اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.

ضمناً به اطلاع می¬رساند چنانچه مجمع عمومی سالانه یادشده مطابق با مفاد ماده 10 اساسنامه به حد نصاب نرسد، به این وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می¬شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن – سالانه ( نوبت دوم) که ساعت 15:30 روز سه¬ شنبه (همان روز) دهم خرداد سال یک هزار و چهارصد و یک خورشیدی (10/03/1401) در نشانی صدرالاشاره برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
  • تصویب ترازنامه و صورت درآمد و هزینه (صورتهای مالی، سال مالی منتهی به 31/06/1400)
  • انتخاب اعضای هیات مدیره جدید (اصلی و علی¬البدل) برای دوره سه ساله تا پایان سال 1403
  • انتخاب بازرس اصلی و علی¬البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1401
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار و یا سایر روش¬های اطلاع رسانی جهت درج آگهی¬های انجمن
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

نکات مهم و قابل توجه برای حضور در جلسه مجمع عمومی

  1. مطابق با ضوابط و مقررات انجمن، اعضای محترم خبره ی که قصد نامزد شدن در انتخابات هیات مدیره یا بازرس انجمن را دارند حتما باید حداکثر تا 72 ساعت قبل از جلسه مجمع عمومی به صورت حضوری در دبیرخانه انجمن ثبت نام کرده و برنامه¬های خود را کتبا اعلام کنند و پس از تایید کمیته¬های مربوطه امکان نامزدی برای آنان امکان پذیر خواهد بود.
  2. مطابق با ضوابط و مقررات انجمن، اعضایی حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند که اسامی آنان (به عنوان عضو) در وب سایت رسمی انجمن اعلام و در سامانه مجمع عمومی در وب سایت (تارنما) رسمی انجمن ثبت نام کرده و برگه رای و حضور در مجمع عمومی را دریافت کرده¬اند. در غیر این صورت از حضور سایر اشخاص (غیر عضو) در جلسه مجمع عمومی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
  3. توصیه می¬شود اعضای محترم، به ویژه اعضای خبره جهت حضور در مجمع عمومی و نامزدی در انتخابات حتما ضوابط و مقررات مربوطه را با دقت مطالعه و در زمان ثبت نام برای حضور در مجمع عمومی قبولی خود را نسبت به مواد اساسنامه انجمن و ضوابط و مقررات یادشده اعلام کنند.
آدرس: تهران، خیابان شهید طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175، سالن همایش-های اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران

دريافت كارت ورود به جلسه